חישוב ESR בקבל על ידי מעגל תכנון מעגל אלקטרוני שימוש באוסילוסקופ