AMP2701

מגבר AMP2701 בבית רובוווילד , מגבר AMP2701 הינו מגבר הופך מופע בעל שתי דרגות הגבר , מיעד בעיקר לעבודה מול  מיקרובקר בכניסה .  המגבר תוכנן למתח כניסה נמוך של מיקרו וולטים  עד  ומיליוולטים בודדים .

 

כתיבת תגובה